Opuść marketingową pustynię
Odnajdź swoją drogę z sopotodkuchni.pl!

Krystyna Wasilewska 2019-05-24 0 komentarzy

Jak zdobyć zasiłek chorobowy w Norwegii

Jak zdobyć zasiłek chorobowy w Norwegii

Aby otrzymać  zasiłek chorobowy w Norwegii, należy spełnić określone warunki. Nie wystarczy tylko nieobecność w  pracy związana z chorobą - istotna jest przede wszystkim niezdolność do pracy. Prawnicy Polsk Norsk Consulting służą swoją pomocą w tym zakresie i podpowiadają, na co w szczególności należy zwrócić uwagę.

Norweskie ustawy o ubezpieczeniach społecznych (folketrygdloven) wymieniają kilka przesłanek, od których uzależnione jest prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Jedną z nich jest czas, jaki należy przepracować, by zostać objętym ochroną ubezpieczeniową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy pracować nieprzerwanie cztery tygodnie przed powstaniem niezdolności do pracy. Kolejną przesłanką jest utrata dochodu z powodu niezdolności do pracy. Najczęściej będzie to dochód z pracy najemnej lub z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.  

Istotna jest też już wspomniana niezdolność do pracy. Może się bowiem okazać, że co prawda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim jest rzeczywiście chora, jednak jest zdolna do pracy, np. może wykonywać obowiązki zdalnie w domu. Dlatego ważne jest udowodnienie, że choroba realnie uniemożliwia wykonywanie dotychczasowych zadań.

Chory powinien też podjąć aktywność związaną z pracą najpóźniej w ciągu ośmiu tygodni od momentu powstania niezdolności do pracy, chyba że jest to niewskazane ze względów zdrowotnych. Wymóg ten może być również uchylony, gdy pracodawca nie ma możliwości, aby przywrócić zatrudnionego na stanowisko pracy.  Urząd ma prawo wstrzymać wypłacanie zasiłku, gdy ustawowy obowiązek aktywności nie będzie spełniony.

Zostaw komentarz pod artykułem